Wat doet je huisarts?

Samen met u zorgen wij voor uw gezondheid. Wij bieden geneeskunde die gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten en we streven naar een volledige zorg voor uw gezondheid waarin ook uw eigen inbreng, autonomie en wensen belangrijk zijn.

De taak van de huisarts is niet enkel het genezen van ziekten en kwalen. Ook het actief bewaken van uw gezondheid is een belangrijke opdracht. Hierin speelt preventie een belangrijke rol. Daarnaast kent de huisarts de levens- en familiesfeer van patiënten en houdt rekening met medische, sociale en psychische aspecten van ziek zijn.

 Ook hiervoor kunt u bij de huisarts terecht:

 • acute problematiek bij kinderen en volwassenen
 • algemene check-up, bloedafnames
 • begeleiden van chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, longziekten...
 • gesprekken bij psychologische problemen
 • seksuele problemen
 • algemene preventieve (kanker)onderzoeken
 • voedingsadvies
 • reisadvies
 • vaccinaties van jonge kinderen en volwassenen
 • gynaecologie: uitstrijkje, pilcontrole en voorschriften, zwangerschapscontrole
 • kleine ongevallen en snijwonden
 • kleine heelkundige ingrepen
 • pre-operatieve onderzoeken
 • bevriezen van wratten
 • begeleiden en organiseren van (palliatieve) thuiszorg
 • doorverwijzingen
 • sportletsels
 • EKG
 • Spirometrie
 • Behandeling van bepaalde types van breuken
 • ...