Globaal Medisch Dossier (GMD)

GMD

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier.

Het GMD bundelt al uw medische gegevens  op één plaats, De overheid wil dat alle medische gegevens van een patiënt door één arts of artsenpraktijk bewaard  worden.
Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw  gezondheid.  Het goed beheren van een GMD vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op raadpleging komt.

Voor het bijhouden van uw dossier voorziet het RIZIV een jaarlijkse vergoeding. 

Iedereen met een GMD geniet van een vermindering van 30 % op het remgeld (uw persoonlijke bijdrage) bij een consultatie. 

Indien u ouder bent dan 75 jaar geldt deze vermindering ook voor een huisbezoek. 

Het supplement voor de avondraadplegingen (4 €) wordt voor de houders van een GMD volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Binnen de praktijk wordt ernaar gestreefd om voor ieder een dossier op te bouwen. Mensen zonder actief GMD kunnen in drukke periodes soms geen afspraak krijgen. Patiënten waarvan we het GMD beheren gaan immers voor.