Algemene voorwaarden

Praktijk afspraken (bij overname dossier):

Teneinde ons voor kleine ongemakken te behouden wensen we hierbij de belangrijkste praktijkafspraken wat op te sommen. We hopen van harte deze niet veelvuldig nodig te hebben. Maar onder het motto: 'goede afspraken maken goede vrienden'...

De patiënt heeft zijn hoofdverblijfplaats binnen de 3-4 km van de praktijk (bij de overname van het dossier). Afwijkingen worden toegestaan na onderling overleg.

De patiënt verbindt zich ertoe om zo vaak als mogelijk in de praktijk zelf te consulteren en houdt er rekening mee dat huisbezoeken slecht mogelijk zijn voor minder mobiele patiënten of zeer uitzonderlijke gevallen en dit in onderling overleg.

Het reserveren van afspraken gebeurt best tijdig (bij voorkeur meer dan 1 week op voorhand) voor planbare zaken: verlenging chronische medicatie, hechtingen verwijderen, routinematige controles, etc. Voor dringende of onverwachte zaken helpen we u uiteraard steeds uit de nood.

De patiënt verbindt zich ertoe om zo vaak als mogelijk in regionale ziekenhuizen rond de woonplaats te consulteren (indien dit nodig zou zijn) en de geconsulteerde specialist uitdrukkelijk te vragen alle relevante communicatie (brieven, resultaten, etc.) aan de huisarts over te maken. Dit bij voorkeur elektronisch en binnen een redelijke termijn.

De patiënt is zich er van bewust dat het inwerken in een dossier wat tijd vergt. We rekenen hiervoor niks aan bij de overname. We vragen wel dat de patiënt 3 opeenvolgende jaren z’n globaal medisch dossier onderschrijft vanaf het volledige kalenderjaar na de overname. Indien het dossier moet worden doorgegeven voor het verlopen van de 3 volledige jaren, rekenen we hiervoor 30 euro per niet onderschreven jaar.

Bij een eventuele verhuis (>5 km) van de praktijk wordt uiteraard niks in rekening gebracht. We vragen dan wel dit te bewijzen aan de hand van uw identiteitskaart.

Tijdens eventuele afwezigheden (vakanties) vragen we om zo vaak als mogelijk beroep te doen op de aangeduide vervangers. Op termijn zullen deze ook beschikken over uw dossier. We kondigen ons groot verlof steeds tijdig aan via de website en indien relevant ook via onze mailing. Inschrijven in de praktijk betekent dat we u automatisch toevoegen aan onze mailing. Indien u dit niet wenst kunt u zich vlot uitschrijven door ons dit eenmalig te laten weten of gewoon via de disclaimer uit te schrijven.

Families adviseren we om zich als een geheel in een praktijk in te schrijven. We kunnen op drukke momenten immers niet verzekeren dat we voor patiënten van andere praktijken voldoende consultatiemomenten zullen vrijhouden.

Het vastleggen van goed getimde afspraken vergt relatief veel werk, we verzoeken dan ook tijdig uw afspraak te annuleren indien u verhinderd bent. Afspraken kunnen tot 3 uur voor het betreffende uur van de afspraak worden geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren of niet komen opdagen rekenen we 10 euro per gemiste afspraak voor patiënten met GMD, 15 euro voor patiënten zonder geldig GMD. Dit is een gunsttarief voor zij die betalen binnen de maand na het ontvangen van de factuur. Indien het bedrag binnen de maand niet wordt voldaan, wordt de volledige prijs van de prestatie opeisbaar. Patiënten die herhaaldelijk niet opdagen voor hun afspraak zullen we na de nodige waarschuwingen verzoeken een andere huisarts te zoeken.

We wensen ook aandacht te besteden aan preventie en gezondheidspromotie en aldus niet enkel aan het oplossen van problemen als ze zich voordoen. We hopen erop dat u zich hierin kan vinden. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

Tot slot wensen we nog kort te vermelden dat we belang hechten aan een goede balans tussen werk en familiaal leven. We zijn dagelijks bereikbaar tussen 9 en 19 uur. Indien u telefoneert voor een planbaar probleem vragen we u om zo veel als mogelijk tijdens de voormiddag te bellen (bij voorkeur tussen 9 en 12) opdat we maximaal rendement kunnen halen uit de secretariaatswerking. In het weekend en de donderdag namiddag werken we slecht zeer uitzonderlijk. Er is een georganiseerde wachtdienst die vlot bereikbaar is voor dringende zaken via het telefoonnummer 1733.